Dokonaj przemyślanych decyzji

Ścisłe powiązanie podstawy programowej różnych specjalności i kierunków kształcenia daje Ci dodatkowo cały pierwszy semestr na poznanie wszystkich oferowanych możliwości zanim zdecydujesz, z którymi najlepiej się identyfikujesz – decyzję o kierunku/specjalności podejmiesz po zakończeniu 1 semestru - kiedy już wiesz, jakie kwalifikacje możesz zdobyć na każdym z nich. Nie musisz tego robić już teraz.

Dostosuj program studiów do własnych zainteresowań

Program nauczania został opracowany w postaci modułów tematycznych – student może wybrać moduły, które najlepiej odpowiadają jego oczekiwaniom i planom dostosowując swój program studiów w sposób do niedawna dostępny jedynie na największych światowych uczelniach.

Oszczędzaj czas i środki przeznaczone na studiowanie

Dzięki zastosowaniu współczesnych rozwiązań cyfrowych i oparciu kształcenia na e-learningowym wsparciu studenta w toku całych studiów – dajemy możliwość studiowania we WSNP niezależnie od miejsca zamieszkania czy rodzaju wykonywanej pracy. W takim przypadku student kształci się w domu, elektronicznie kontaktuje się z wykładowcami i tą drogą zalicza przedmioty. Konieczność fizycznego kontaktu z uczelnią ograniczona została do niezbędnego minimum. Student może odwiedzać nas częściej – ale o tym decyduje już on sam, a nie Uczelnia.

Zmaksymalizuj swoje umiejętności na rynku pracy

Już etap tworzenia programu studiów odbywał przy współpracy z pracodawcami. Współpraca ta jest kontynuowana i rozszerza się na wdrażany monitoring pracodawców nad procesem kształcenia studentów. Dbałość o zatrudnialność studentów przejawia się również w nowoczesnej formie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego opartych na projektach otwierających drogę do staży w placówkach, instytucjach i stowarzyszeniach – co pozwala studentom odnaleźć swojego przyszłego pracodawcę już podczas studiów.

Pedagogika

Zapraszamy na:

  • studia I stopnia (licencjat), II stopnia (magister) na Pedagogice
  • jednolite studia magisterskie na Pedagogice Specjalnej
  • jednolite studia magisterskie na Pedagogice Wczesnoszkolnej

Koszty

Oplata aktywacyjna (jednorazowa) - 250 zł

Czesne semestralne:

  • Pedagogika I stopień - 1680 zł (I i II sem.), 1890 zł (III, IV, V, VI sem.)
  • Pedagogika II stopień - 1890 zł (I i II sem.), 1990 zł (III, IV, V, VI sem.)
  • Pedagogika wczesnoszkolna - 1890 zł (I i II sem.), 1990 zł (III - X sem.)
  • Pedagogika specjalna - 1890 zł (I i II sem.), 1990 zł (III - X sem.)

PODYPLOMOWE

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

pedagogika

pedagogika specjalna

zarządzanie

administracja

zdrowie publiczne

kryminalistyka

MEDYCZNE

Studia realizowane na Ukrainie:

farmacja

medycyna

stomatologia

MAGISTER

Studia I i II stopnia:

pedagogika

pedagogika specjalna

pedagogika wczesnoszkolna

prawo

bezpieczeństwo narodowe

administracja

zarządzanie

CENTRALNE BIURO REKRUTACJI

SŁOWACKIEGO 28/14, 97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEL.: 0048 44 777 00 16

Skontaktuj

się z nami

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..